Forging Effect Paint

Forging Effect Paint
سفارش
+ -
 Forging Effect Paint
MTN PRO Forging Effect Paint یک رنگ حلال مصنوعی است که به لطف ذرات اکسید آهن مییکوس طبیعی خود، پوششی خشن را ارائه می دهد.
جدا از ظاهر آهنی، این رنگ دارای قدرت ضد خوردگی عالی است.
با توجه به ویژگی های محصول، استفاده از آن در تاچ آپ انواع مواد اعم از صنعتی و خانگی را توصیه می کنیم. پایان آن بر روی فولاد ساختاری ایده آل است. دروازه ها، نرده های فلزی، اتصالات جوشی، چراغ های خیابانی، آبنماها و انواع مبلمان شهری.
  • همه
  • انواع سري (كَپ)
  • اسپری ها
  • دبر ها
  • ماژیک ها
  • اسپری های پرو
  • MTN Liquid
Multi-purpose Vinyl Coating

Multi-purpose Vinyl Coating

اسپری های پرو

MTN Liquid

MTN Liquid

MTN Liquid

Galvanized Zinc Paint

Galvanized Zinc Paint

اسپری های پرو

 Heat-Resistant Paint

Heat-Resistant Paint

اسپری های پرو

WATER BASED

WATER BASED

اسپری ها

MAD MAXX

MAD MAXX

اسپری ها

MTN 94

MTN 94

اسپری ها

Hardcore

Hardcore

اسپری ها

A pocket-sized spray

A pocket-sized spray

اسپری ها

Street Dabbers - Ink

Street Dabbers - Ink

دبر ها

Street Dabber - Paint

Street Dabber - Paint

دبر ها

 Color Paint

Color Paint

اسپری های پرو

Wash Primer

Wash Primer

اسپری های پرو

 Teak Oil

Teak Oil

اسپری های پرو

 Synthetic Varnish

Synthetic Varnish

اسپری های پرو

 Solvent

Solvent

اسپری های پرو

 Reflective Paint

Reflective Paint

اسپری های پرو

Metallic Paint

Metallic Paint

اسپری های پرو

 Matte Fixative

Matte Fixative

اسپری های پرو

 Matt White Base Primer

Matt White Base Primer

اسپری های پرو

Aluminium Rim Paint

Aluminium Rim Paint

اسپری های پرو

 Gesso Primer

Gesso Primer

اسپری های پرو

 Forging Effect Paint

Forging Effect Paint

اسپری های پرو

Chalk board Paint

Chalk board Paint

اسپری های پرو

Canvas Varnish

Canvas Varnish

اسپری های پرو

 Acrylic Varnish

Acrylic Varnish

اسپری های پرو

 Two Component Varnish

Two Component Varnish

اسپری های پرو

ماژیک جوهری 15mm

ماژیک جوهری 15mm

ماژیک ها

عمومی Universal Yellow

عمومی Universal Yellow

انواع سري (كَپ)

پاشش عرضی Transversal

پاشش عرضی Transversal

انواع سري (كَپ)

فوق العاده نازک Super Skinny

فوق العاده نازک Super Skinny

انواع سري (كَپ)

Soft Cap نرم

Soft Cap نرم

انواع سري (كَپ)

نازک Skinny Pro Cap

نازک Skinny Pro Cap

انواع سري (كَپ)

ضخیم Hardcore Fat Cap

ضخیم Hardcore Fat Cap

انواع سري (كَپ)

نازک Skinny Cream

نازک Skinny Cream

انواع سري (كَپ)

محصول شما با موفقیت به سبد خرید اضافه شد!
شما باید تعداد این محصول را مشخص کنید!
بیشتر
کمتر