MTN Liquid

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران گفت: نوزادان «ایران» یوز ماده سایت مرکز تکثیر یوز ایرانی در پارک ملی توران واقع در استان سمنان به دنیا آمدند. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران، وی افزود که با توجه به شرایط فیزیکی گونه و عدم توانایی در زایمان طبیعی، با نظر دامپزشکان مشاور و دامپزشک معتمد سازمان، نسبت به انجام زایمان سزارین صحرایی اقدام شد و فرزندان یوز در این زایمان سزارین صحرایی، سالم متولد شدند.

محصول شما با موفقیت به سبد خرید اضافه شد!
شما باید تعداد این محصول را مشخص کنید!
بیشتر
کمتر