داخل ساختمان : بارافان

بارافان

بارافان

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: پایه آب
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ بارافان یک رنگ اکریلیک با قدرت پوشانندگی و قابلیت شستشویی بسیار

رنگ بارافان یک رنگ اکریلیک با قدرت پوشانندگی و قابلیت شستشویی بسیار بالاست و سطحی صاف و یکــدست ایجاد می کند. پوشــش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر می باشد

داخل ساختمان : بارامین

بارامین

بارامین

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: پایه آب اکریلیک
 • ویژگی: رنگ اکریلیک مات اقتصادی
 • برچسب: داخل ساختمان

بارامین رنگ اکریلیک داخل ساختمان

رنگ اکریلیک مات اقتصادی با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست که قابلیت شستشویی فوق العاده و قدرت چسبندگی قوی روی سطح با آماده سازی مناسب دارد. سطحی صاف و یکدست را ایجاد میکند. انعطاف پذیر و تنفس پذیر بوده و به دلیل وجود کیفیت و قیمت کم نظیر صرفه اقتصادی بالایی را به همراه خواهد داشت.

داخل ساختمان : باراسیل پلاس

باراسیل پلاس

باراسیل پلاس

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر خارج ساختمان
 • مدل: primers
 • ویژگی: باراسیل پلاس
 • برچسب: داخل ساختمان

پرایمر اکریلیک

باراسیل پلاس یک پرایمر اکریلیک بسیار قوی برای استفاده در سطوح گچی، سیمانی، و یا حتی چوبی می باشد که برای استفاده در نماهای بیرونی ساختمان طراحی شده است.

داخل ساختمان : FIJAMONT

FIJAMONT

FIJAMONT

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر خارج ساختمان
 • مدل: Façade
 • ویژگی: پرایمر نفوذی اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

پرایمر تثبیت کننده بسیار نافذ 

پرایمر تثبیت کننده بسیار نافذ برای سطوح متخلخل و مصالح ساختمانی جدید یا رنگ شده. ضد رطوبت با قدرت چسبندگی بسیار بالا. سطوح در شرایط بد را تقویت و بازیابی می کند. پوشش برای یک دست اجرا 15-7 متر مربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : PALLADIO

PALLADIO

PALLADIO

 • دسته‌بندی: رنگ دکوراتیو
 • مدل: High decoration
 • ویژگی: رنگ دکوراتیو اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

استوکو

استوکو (گچ نرم) نوعی پوشش تزیینی است که طرحی بسیار زیبا مشابه سنگ مرمرایجاد می کند و برپایه رزین اکریلیک است پوشش برای یک دست اجرا 2-1 متر مربع برای هر یک کیلو می باشد.

داخل ساختمان : PALLADIO

داخل ساختمان : MARMORINO

MARMORINO

MARMORINO

 • دسته‌بندی: رنگ دکوراتیو
 • مدل: High decoration
 • ویژگی: رنگ دکوراتیو آهکی
 • برچسب: داخل ساختمان

پوشش معدنی کلاسیک

پوشش معدنی کلاسیک، با آهک هوایی و گرد و غبار مرمر، با پایانی صاف یا روستایی پوشش برای یک دست اجرا 1 متر مربع برای هر یک کیلو می باشد.

داخل ساختمان :

داخل ساختمان : بارالوکس نیمه براق

بارالوکس نیمه براق

بارالوکس نیمه براق

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان
 • برچسب: داخل ساختمان

بارالوکس نیمه براق

بارالوکس نیمه براق، رنگ اکریلیک نیمه براق با قدرت پوشانندگی و قابلیت شستشوی بسیار بالاست و سطحی صاف و یکدست با براقیت مناسب ایجاد می کندهمچنین از چسبندگی عالی روی سطوح مختلف با زیرسازی مناسب برخوردار است. این محصول به سرعت خشک می شود و فاقد بوی آزار دهنده و مواد زیان آور برای سلامت محیط زیست است. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر است. میزان پوشش دهی : هر لیتر از این رنگ حدودا چهار الی پنج متر مربع می باشد

داخل ساختمان :

داخل ساختمان : بارالوکس براق

بارالوکس براق

بارالوکس براق

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان
 • برچسب: داخل ساختمان

بارالوکس براق

بارالوکس براق، رنگ اکریلیک نیمه براق با قدرت پوشانندگی و قابلیت شستشوی بسیار بالاست و سطحی صاف و یکدست با براقیت مناسب ایجاد می کندهمچنین از چسبندگی عالی روی سطوح مختلف با زیرسازی مناسب برخوردار است. این محصول به سرعت خشک می شود و فاقد بوی آزار دهنده و مواد زیان آور برای سلامت محیط زیست است. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر است. میزان پوشش دهی : هر لیتر از این رنگ حدودا چهار الی پنج متر مربع می باشد

داخل ساختمان :

داخل ساختمان : باراوین 9211

باراوین 9211

باراوین 9211

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ تمام پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

باراوین 9211 ، رنگ تمام پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیر و تنفس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصادی بالا می باشد، مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد.

داخل ساختمان : باراوین 9212

باراوین 9212

باراوین 9212

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

باراوین 9212، رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطـحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفــس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصــادی بالا می باشد مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد

داخل ساختمان : باراوین 1 / 9212

باراوین 1 / 9212

باراوین 1 / 9212

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

باراوین 1 / 9212 ، رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصادی بالا می باشد مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد

داخل ساختمان : باراوین 9213

باراوین 9213

باراوین 9213

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

باراوین 9213، رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصادی بالا می باشد. مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد

داخل ساختمان : باراوین 9214

باراوین 9214

باراوین 9214

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد باراوین 9214، رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصادی بالا می باشد.

داخل ساختمان : MASSIMA PLUS

MASSIMA PLUS

MASSIMA PLUS

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ مات مخملی
 • برچسب: داخل ساختمان

لعاب پایه آب برای دیوارها و سقف ها

لعاب پایه آب برای دیوارها و سقف ها. برای تزئین سطوح صاف و با کیفیت بالا به دلیل احساس ابریشمی، حداکثر ماندگاری به دلیل مقاومت در برابر لکه و خراش حتی در رنگ های تیره. محصول ایده آل برای برنامه های حرفه ای، پروژه های لوکس، دارای گواهینامه اسباب بازی و تاخیر انداز شعله و خاصیت ضدقارچ و کپک ، مقدار پوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : MASIMA PLUS

داخل ساختمان : OVALDINE 50

OVALDINE 50

OVALDINE 50

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکرلیک با عطر میوه های استوایی
 • برچسب: داخل ساختمان

نسخه ویژه یادبود به مناسبت پنجاهمین سالگرد شرکت مونتو

نسخه ویژه یادبود به مناسبت پنجاهمین سالگرد شرکت مونتوشامل عطرهای جنگلی و میوه های استوایی است. رنگ اکریلیک با کارایی بالا با تعادل عالی از نظر مقاومت، کاربرد، پوشش و عملکرد. بهمراه گواهینامه اسباب بازی و تاخیر انداز شعله و خاصیت ضد و قارچ و کپک مقدارپوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : OVALDINE 50

داخل ساختمان : OVALDINE PLUS

OVALDINE PLUS

OVALDINE PLUS

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ اکریلیک مات نسل جدید برای دیوارها و سقف ها

رنگ اکریلیک مات نسل جدید برای دیوارها و سقف ها. حفظ ظاهر زیبا در طول زمان. مقاوم در برابر لکه ها (روغن، گریس، شراب و غیره) و خش مقاومت می کند. مالش آن را براق نمی کند. حداکثر قابلیت شستشو برای یک رنگ مات. بسیار آسان برای اعمال. پوشش و عملکرد بالا تکنولوژی Tixoless (بدون پاشش).چسبندگی بسیار بالا، بهمراه گواهینامه اسباب بازی و تاخیرانداز شعله و خاصیت ضدقارچ و کپک، مقدارپوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان :

داخل ساختمان : OVALDINE

OVALDINE

OVALDINE

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ اکریلیک مات

رنگ اکریلیک مات. بر پایه آب. برای فضای داخلی و خارجی. با کیفیت بالا، مقاومت، کاربرد، یکسان سازی و عملکرد بسیار بالا. پایانی بسیار صاف و یکدست وچسبندگی فوق العاده ، دارای گواهینماه تاخیر انداز شعله، مقدارپوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان :

داخل ساختمان : SMART AIRE PURO

SMART AIRE PURO

SMART AIRE PURO

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ مخصوص تصفیه هوا
 • برچسب: داخل ساختمان

پوشش فوتوکاتالیستی که محیط داخلی را تصفیه می کند

پوشش فوتوکاتالیستی که محیط داخلی را تصفیه می کند و آلاینده های گازی و مواد مضر برای سلامتی (مانند فرمالدئید یا NOx) را کاهش می دهد. همچنین با شکستن و از بین بردن بوی بد عمل می کند. پس از خشک شدن لایه رنگ و تا زمانی که در شرایط خوبی نگهداری شود، عمل می کند. روکش مات صاف با پوشش و مقاومت بالا. مقدار پوشش برای یکدست اجرا 12-10 متر مربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : SMART AIRE PURO

داخل ساختمان : UNO ZERO

UNO ZERO

UNO ZERO

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه آب
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ اکریلیک مات ضدعفونی کننده، ضد باکتری و ضدقارچ و کپک

رنگ اکریلیک مات ضدعفونی کننده. ضد باکتری و ضدقارچ و کپک. دارای گواهی فعالیت آنتی باکتریال: دارای یون های نقره است هنگام استفاده بویی متصاعد نمی کند. به شما امکان می دهد فوراً بدون ناراحتی فضاها را فعال کنید. بهمراه گواهینامه اسباب بازی و تاخیر انداز شعله ، مقدار پوشش برای یکدست اجرا 12-10 متر مربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : SMART AIRE PURO

SMART AIRE PURO

SMART AIRE PURO

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه آب
 • ویژگی: رنگ مخصوص تصفیه هوا اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

پوشش فوتوکاتالیستی که محیط داخلی را تصفیه می کند

پوشش فوتوکاتالیستی که محیط داخلی را تصفیه می کند و آلاینده های گازی و مواد مضر برای سلامتی (مانند فرمالدئید یا NOx) را کاهش می دهد. همچنین با شکستن و از بین بردن بوی بد عمل می کند. پس از خشک شدن لایه رنگ و تا زمانی که در شرایط خوبی نگهداری شود، عمل می کند. روکش مات صاف با پوشش و مقاومت بالا. مقدار پوشش برای یکدست اجرا 12-10 متر مربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : OVALDINE

OVALDINE

OVALDINE

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه آب
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ اکریلیک مات

رنگ اکریلیک مات. بر پایه آب. برای فضای داخلی و خارجی. با کیفیت بالا، مقاومت، کاربرد، یکسان سازی و عملکرد بسیار بالا. پایانی بسیار صاف و یکدست وچسبندگی فوق العاده ، دارای گواهینماه تاخیر انداز شعله، مقدارپوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : OVALDINE PLUS

OVALDINE PLUS

OVALDINE PLUS

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه آب
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ اکریلیک مات نسل جدید برای دیوارها و سقف ها

رنگ اکریلیک مات نسل جدید برای دیوارها و سقف ها. حفظ ظاهر زیبا در طول زمان. مقاوم در برابر لکه ها (روغن، گریس، شراب و غیره) و خش مقاومت می کند. مالش آن را براق نمی کند. حداکثر قابلیت شستشو برای یک رنگ مات. بسیار آسان برای اعمال. پوشش و عملکرد بالا تکنولوژی Tixoless (بدون پاشش).چسبندگی بسیار بالا، بهمراه گواهینامه اسباب بازی و تاخیرانداز شعله و خاصیت ضدقارچ و کپک، مقدارپوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : MONTONATURE

MONTONATURE

MONTONATURE

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه آب
 • ویژگی: رنگ لعاب اکریلیک مالتی سورفیس اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

لعاب پایه آب اکریلیک با بالاترین کیفیت مولتی سورفیس

لعاب پایه آب اکریلیک با بالاترین کیفیت مولتی سورفیس با چسبندگی فوق العاده برای کار بر روی، فلز، چوب، مس، گالوانیزه، پی وی سی و غیره، بهمراه گواهینامه اسباب بازی و تاخیرانداز شعله و خاصیت ضدقارچ و کپک ، مقدارپوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : OVALDINE 50

OVALDINE 50

OVALDINE 50

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه آب
 • ویژگی: رنگ اکرلیک با عطر میوه های استوایی اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

نسخه ویژه یادبود به مناسبت پنجاهمین سالگرد شرکت مونتوشامل عطرهای جنگلی و میوه های استوایی

نسخه ویژه یادبود به مناسبت پنجاهمین سالگرد شرکت مونتوشامل عطرهای جنگلی و میوه های استوایی است. رنگ اکریلیک با کارایی بالا با تعادل عالی از نظر مقاومت، کاربرد، پوشش و عملکرد. بهمراه گواهینامه اسباب بازی و تاخیر انداز شعله و خاصیت ضد و قارچ و کپک مقدارپوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : MASSIMA PLUS

MASSIMA PLUS

MASSIMA PLUS

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه آب
 • ویژگی: رنگ مات مخملی اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

لعاب پایه آب برای دیوارها و سقف ها

لعاب پایه آب برای دیوارها و سقف ها. برای تزئین سطوح صاف و با کیفیت بالا به دلیل احساس ابریشمی، حداکثر ماندگاری به دلیل مقاومت در برابر لکه و خراش حتی در رنگ های تیره. محصول ایده آل برای برنامه های حرفه ای، پروژه های لوکس، دارای گواهینامه اسباب بازی و تاخیر انداز شعله و خاصیت ضدقارچ و کپک ، مقدار پوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای هر یک لیتر می باشد.

داخل ساختمان : باراوین 9214

باراوین 9214

باراوین 9214

 • دسته‌بندی: محصولات رنگ باراد
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد باراوین 9214، رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصادی بالا می باشد.

داخل ساختمان : باراوین 9213

باراوین 9213

باراوین 9213

 • دسته‌بندی: محصولات رنگ باراد
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

باراوین 9213، رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصادی بالا می باشد. مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد

داخل ساختمان : باراوین 1 / 9212

باراوین 1 / 9212

باراوین 1 / 9212

 • دسته‌بندی: محصولات رنگ باراد
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

باراوین 1 / 9212 ، رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصادی بالا می باشد مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد

داخل ساختمان : باراوین 9212

باراوین 9212

باراوین 9212

 • دسته‌بندی: محصولات رنگ باراد
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

باراوین 9212، رنگ نیم پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطـحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفــس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصــادی بالا می باشد مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد

داخل ساختمان : باراوین 9211

باراوین 9211

باراوین 9211

 • دسته‌بندی: محصولات رنگ باراد
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ پلاستیک
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ تمام پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالا

باراوین 9211 ، رنگ تمام پلاستیک با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست و سطحی یکدست را ایجاد می کند. پوشش نهایی انعطاف پذیر و تنفس پذیر بوده و دارای صرفه اقتصادی بالا می باشد، مقدار پوشش برای هرکیلو سه تا چهار متر مربع می باشد.

داخل ساختمان : بارالوکس براق

بارالوکس براق

بارالوکس براق

 • دسته‌بندی: محصولات رنگ باراد
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان
 • برچسب: داخل ساختمان

بارالوکس براق

بارالوکس براق، رنگ اکریلیک نیمه براق با قدرت پوشانندگی و قابلیت شستشوی بسیار بالاست و سطحی صاف و یکدست با براقیت مناسب ایجاد می کندهمچنین از چسبندگی عالی روی سطوح مختلف با زیرسازی مناسب برخوردار است. این محصول به سرعت خشک می شود و فاقد بوی آزار دهنده و مواد زیان آور برای سلامت محیط زیست است. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر است. میزان پوشش دهی : هر لیتر از این رنگ حدودا چهار الی پنج متر مربع می باشد

داخل ساختمان : بارالوکس نیمه براق

بارالوکس نیمه براق

بارالوکس نیمه براق

 • دسته‌بندی: محصولات رنگ باراد
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان
 • برچسب: داخل ساختمان

بارالوکس نیمه براق

بارالوکس نیمه براق، رنگ اکریلیک نیمه براق با قدرت پوشانندگی و قابلیت شستشوی بسیار بالاست و سطحی صاف و یکدست با براقیت مناسب ایجاد می کندهمچنین از چسبندگی عالی روی سطوح مختلف با زیرسازی مناسب برخوردار است. این محصول به سرعت خشک می شود و فاقد بوی آزار دهنده و مواد زیان آور برای سلامت محیط زیست است. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر است. میزان پوشش دهی : هر لیتر از این رنگ حدودا چهار الی پنج متر مربع می باشد

داخل ساختمان : TORNADO

TORNADO

TORNADO

 • دسته‌بندی: رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکریلیک مات اسپانیایی
 • برچسب: داخل ساختمان

رنگ اکریلیک مات اقتصادی

رنگ اکریلیک مات اقتصادی، برای استفاده در داخل خانه. سفیدی و چسبندگی عالی، دارای پوشش خوب. قابلیت تنفس بالا.پوشش برای هر یکدست اجرا 12-10 مترمربع برای 1 لیتر قابل استفاده:دیوارها و سقف ها،در داخل خانه ،گچ ،آجر ،بتن

داخل ساختمان : بارامین

بارامین

بارامین

 • دسته‌بندی: محصولات رنگ باراد
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکریلیک مات اقتصادی
 • برچسب: داخل ساختمان

بارامین رنگ اکریلیک داخل ساختمان

رنگ اکریلیک مات اقتصادی با قدرت پوشانندگی بسیار بالاست که قابلیت شستشویی فوق العاده و قدرت چسبندگی قوی روی سطح با آماده سازی مناسب دارد. سطحی صاف و یکدست را ایجاد میکند. انعطاف پذیر و تنفس پذیر بوده و به دلیل وجود کیفیت و قیمت کم نظیر صرفه اقتصادی بالایی را به همراه خواهد داشت.

داخل ساختمان : بارالوکس مات

بارالوکس مات

بارالوکس مات

 • دسته‌بندی: محصولات رنگ باراد
 • مدل: Walls and ceilings
 • ویژگی: رنگ اکریلیک داخل ساختمان
 • برچسب: داخل ساختمان

بارالوکس مات

بارالوکس مات، رنگ اکریلیک مات با کیفیت و قابلیت شستشوی بسیار بالاست و همچنین از چسبندگی عالی روی سطوح مختلف با زیرسازی مناسب برخوردار است. این محصول به سرعت خشک می شود و فاقد بوی آزار دهنده و مواد زیان آور برای سلامت محیط زیست است. پوشش نهایی انعطاف پذیرو تنفس پذیر است. میزان پوشش دهی : هر لیتر از این رنگ حدودا چهار الی پنج متر مربع می باشد

داخل ساختمان : رنگ های ساختمانی بهترین گزینه برای تغییر دکوراسیون داخلی منزل

رنگ های ساختمانی بهترین گزینه برای تغییر دکوراسیون داخلی منزل

اگر نیاز دارید حال و هوای جدیدی به خانه خود و یا محل کار خود بدهید ولی نمی‌توانید زیاد هزینه کنید و می خواهید با کمترین هزینه بیشترین تغییر را ایجاد کنید، رنگ‌آمیزی بهترین انتخاب است. جدیدترین رنگ های ساختمانی باراد آماده است که شما انتخاب خود را از طریق طیف رنگ ساختنی و قابل سفارش بصورت انتخابی از روی کد رنگ و کالیته با تنوع زیاد و ویژگی‌‌ها و کارایی‌‌های مختلف وجود دارد. بد نیست قبل از انتخاب رنگ با ویژگی‌‌های انواع رنگ ساختمانی آشنا شوید برای این منظور می توانید به محتوای تولید شده در آکادمی رنگ باراد و مقاله های نوشته شده در مجموعه تولیدی رنگ باراد مراجعه نمایید تا اطلاعات کاملی در مورد رنگ های ساختمانی و انواع آن بدست آورید. با صرف کمی زمان و کسب مقداری اطلاعات، می‌توانید بهترین رنگ را انتخاب کنید و فضای شاد و زیباتری برای خانه خود بسازید.

رنگ های ساختمانی در دو نوع تولید داخل و نوع وارداتی در مجموعه تولیدی رنگ باراد موجود می باشد که در فروشگاه و نمایشگاه مرکزی رنگ باراد قابل انتخاب و سفارش می باشد. همچنین با مراجعه به سایت رنگ باراد می توانید أنواع مختلف و کالیته رنگ های داخلی و وارداتی را مشاهده نمایید و اطلاعات کانلی نسبت به أنواع رنگ ها کسب کنید.

معمولا رنگ پلاستیک یا رنگ آکریلیک مات برای سقف خانه و محل کار با کالیته سفید گزینه مناسبی برای محیط های با دکوراسیون معمول و متداول مناسب است. اگر فضای معماری خاصی طراحی کرده اید و رنگ سقف را از رنگ سفید به رنگ دیگری می خواهید تغییر دهید می توانید از کالیته رنگ باراد رنگ خود را انتخاب کنید و سقف مورد نظر را با محاسبه گر رنگ که در سایت باراد در حال راه اندازی و اجرا است محاسبه نمایید و رنگ مورد نیاز خود و ابزار کار مورد نیاز رنگ آمیزی را بصورت یکجا جهت انجام کار خود از رنگ باراد تهیه فرمایید.

رنگ اکریلیک یا رنگ روغن جهت رنگ آمیزی دیوارها نیز مناسب می باشد. تفاوت بین این دو نوع رنگ در آیتم های گوناگونی است که در مقاله ای جدا به تفاوت و معایب و مزایای هر کدام می پردازیم و لی در مجموع هر دو نوع جهت رنگ امیزی دیوارهای داخلی مناسب است. طیف رنگ نیز همانند رنگ های دیگر بصورت انتخاب از کالیته یا کد رنگ نیز در مجموعه تولیدی رنگ باراد موجود است.

رنگ میکروسمنت از رنگ های نوین و به روزی است که بصورت رنگ های لوکس و سفارشی تولید و اجرا می شود. رنگ میکروسمنت در رنگ های مختلف قابل تولید و اجرا است و قابلیت ایجاد بافت در این نوع رنگ ها نوعی از سطح را ایجاد می کند که زیبایی خاص و متفاوتی به محیط شما می بخشد و حس لوکس بودن را در محیط دکوراتیو شما ایجاد می کند.

البته ناگفته نماند که نورپردازی در نوع معماری و دید محیط بسیار تاثیر دارد و رنگ اجرا شده با نورپردازی بد 50 درصد از زیبایی خود را می تواند از دست بدهد و نور مناسب که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت سبب زیبایی مورد انتظار در دکوراسیون و طراحی داخلی می گردد.

انتخاب چیدمان وسایل و رنگ وسایل نیز در ترکیب با رنگ های سقف و دیوار و نورپردازی تاثیر زیادی در نوع دکوراسیون داخلی دارد و درحدود 40 درصد از محتوای بصری دیده شده در معماری داخلی به رنگ و نوع وسایل داخلی بستگی دارد البته میزان استفاده از وسایل نیز از اهیمت برخوردار است زیرا در سبک مدرن در محیط های بزرگ نیز از وسایل کمی استفاده می شود که این نوع از طراحی داخلی بیشتر حجم بصری را به شکست های دیوار و سقف و رنگ سقف و رنگ دیوار اختصاص می دهد و اشیائ محدودی که در این نوع سبک از دکوراسیون داخلی استفاده می شود از تمرکز بالاتری برخوردارند این نوع از معماری مناسب گالری ها و فضاهای نمایشگاهی یا خانه های بزرگ ویلایی به سبک مدرن و پنت هاوس های مجلل با اشیا آنتیک است.

در مقالات و محتواهای بصری در بخش های دیگر سایت به تفضیل راجع به این نوع از معماری صحبت خواهد شد. شرکت تولیدی رنگ پارس دیبا با نام تجاری باراد مفتخر است که اعلام نماید که در حال تهیه مقالات و محتواهای بصری آموزشی در زمینه هنر و معماری می باشد که با مطالعه و مشاهده آن ها می توانید اطلاعات مفیدی در زمینه های هنر و معماری مرتبط با رنگ کسب نمایید، بدین منظور بصورت مدارم با مراجعه به سایت رنگ باراد از محتوای به روز مطالب و ویدئوها دیدن فرمایید و ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

 • همه
 • رنگ دکوراتیو
 • رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • رنگ و پرایمر خارج ساختمان
 • رنگ مخصوص کف
 • رنگ چوب
 • رنگ مخصوص استخر
 • رنگ صنعتی
 • محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • محصولات رنگ باراد
 • محصولات شرکت ریتور ایتالیا
 • ابزار پنتریلو اسپانیا
 • رنگ و روغن چوبهای طبیعی
CONCOAT SL

CONCOAT SL

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

ACRYLIC CLEAR MATT - AT 4210

ACRYLIC CLEAR MATT - AT 4210

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

POLYACRYLIC TOPCOAT CLEAR -AW3110

POLYACRYLIC TOPCOAT CLEAR -AW3110

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

CONCOAT EP100

CONCOAT EP100

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

CONCOAT EP150

CONCOAT EP150

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

HARDNER-CP007

HARDNER-CP007

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

HARDNER-CP003

HARDNER-CP003

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

HARDNER-CP001

HARDNER-CP001

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

SANDING SEALER PB-204

SANDING SEALER PB-204

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

محصول شما با موفقیت به سبد خرید اضافه شد!
شما باید تعداد این محصول را مشخص کنید!
بیشتر
کمتر