رنگهای تخصصی ، صنعتی : FERRORITE ACQUA LISO

FERRORITE ACQUA LISO

FERRORITE ACQUA LISO

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه آب
 • ویژگی: لعاب آنتی اکسیدانی درخشان، با محافظت بالا در برابر خوردگی اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب آنتی اکسیدانی درخشان، با محافظت بالا در برابر خوردگی

لعاب آنتی اکسیدانی درخشان، با محافظت بالا در برابر خوردگی. می توان مستقیماً روی آهن بدون نیاز به پرایمر و روی آهن با علائم اکسیداسیون استفاده کرد عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : FERRORITE ESMALTE LISO

FERRORITE ESMALTE LISO

FERRORITE ESMALTE LISO

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: لعاب آنتی اکسیدان
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب آنتی اکسیدان

لعاب آنتی اکسیدانی درخشان، با محافظت بالا در برابر خوردگی. می توان مستقیماً روی آهن بدون نیاز به پرایمر و روی آهن با علائم اکسیداسیون استفاده کرد عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : MONTOSINTETIC

MONTOSINTETIC

MONTOSINTETIC

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: لعاب روغنی با با بالاترین کیفیت اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب روغنی با با بالاترین کیفیت

لعاب روغنی با با بالاترین کیفیت، توصیه شده در سیستم های آلکیدی روی فولاد، چوب یا گچ کاری و غیره عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر دارای گواهینامه تاخیرانداز شعله

رنگهای تخصصی ، صنعتی : ACRIPOL

ACRIPOL

ACRIPOL

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: رنگ لعاب پلی اورتان مولتی سورفیس اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب فوق العاده اکریلیک-پلی اورتان

لعاب فوق العاده اکریلیک-پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا , پلی یورتان آلیفاتیک که بالاترین نیازهای دکوراسیون را برآورده می کند. عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : BARNIZ ACRIPOL

BARNIZ ACRIPOL

BARNIZ ACRIPOL

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: لاک لعاب پلی اورتان مولتی سورفیس اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لاک پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا

لاک پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا , پلی یورتان آلیفاتیک که بالاترین نیازهای دکوراسیون را برآورده می کند. عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : ACRIPOL METALIZADO

ACRIPOL METALIZADO

ACRIPOL METALIZADO

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: رنگ لعاب پلی اورتان مولتی سورفیس متالیک اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب متالیک فوق العاده اکریلیک-پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا

لعاب متالیک فوق العاده اکریلیک-پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا , پلی یورتان آلیفاتیک که بالاترین نیازهای دکوراسیون را برآورده می کند. عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : IMPRIPOL

IMPRIPOL

IMPRIPOL

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: پرایمر مخصوص ضدخوردگی اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

پرایمر ضد خوردگی سفید دو جزئی بر پایه حلال برای اعمال بر روی سطوح فلزات آهنی

  پرایمر ضد خوردگی سفید دو جزئی بر پایه حلال برای اعمال بر روی سطوح فلزات آهنی عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر    

رنگهای تخصصی ، صنعتی : LUXATIN

LUXATIN

LUXATIN

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: رنگ پلی اورتان اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

رنگ پلی اورتان نیمه براق با پایانی لعابی

رنگ پلی اورتان نیمه براق با پایانی لعابی، با کیفیت بالا، توصیه شده برای فولاد، چوب یا ساختمان. پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : FERRORITE ESMALTE FORJA

FERRORITE ESMALTE FORJA

FERRORITE ESMALTE FORJA

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: لعاب ضد زنگ با افکت فورژ اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب ضد زنگ با افکت فورژ

لعاب ضد زنگ. با افکت فورژ. محافظت بالا در برابر زنگ زدگی که می توان مستقیماً روی آهن بدون استفاده از پرایمر استفاده کرد. پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : FERRORITE ESMALTE MARTELE

FERRORITE ESMALTE MARTELE

FERRORITE ESMALTE MARTELE

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: لعاب ضد زنگ با اثر چکش اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب ضد زنگ با اثر چکش

لعاب ضد زنگ با اثر چکش . محافظت بالا در برابر اکسیداسیون قابل اجرا مستقیم بر روی آهن بهمراه ضدخوردگی. پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : MONTOSINTETIC METALIZADO

MONTOSINTETIC METALIZADO

MONTOSINTETIC METALIZADO

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: لعاب روغنی متالیک با با بالاترین کیفیت اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب روغنی متالیک با با بالاترین کیفیت

لعاب روغنی متالیک با با بالاترین کیفیت، توصیه شده در سیستم های آلکیدی روی فولاد، چوب یا گچ کاری و غیره ، عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای هر یک لیتر می باشد. دارای گواهینامه تاخیرانداز شعله.

رنگهای تخصصی ، صنعتی : MONTOSINTETIC

MONTOSINTETIC

MONTOSINTETIC

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: لعاب روغنی با با بالاترین کیفیت اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب روغنی با با بالاترین کیفیت

لعاب روغنی با با بالاترین کیفیت، توصیه شده در سیستم های آلکیدی روی فولاد، چوب یا گچ کاری و غیره ،عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای هر یک لیتر می باشد ، دارای گواهینامه تاخیرانداز شعله.

رنگهای تخصصی ، صنعتی : FERRORITE ESMALTE LISO

FERRORITE ESMALTE LISO

FERRORITE ESMALTE LISO

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: لعاب آنتی اکسیدان
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب آنتی اکسیدان

لعاب آنتی اکسیدانی درخشان، با محافظت بالا در برابر خوردگی. می توان مستقیماً روی آهن بدون نیاز به پرایمر و روی آهن با علائم اکسیداسیون استفاده کرد، عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای هر یک لیتر می باشد.

رنگهای تخصصی ، صنعتی : FERRORITE ACQUA LISO

FERRORITE ACQUA LISO

FERRORITE ACQUA LISO

 • دسته‌بندی: رنگ صنعتی
 • مدل: industrial
 • ویژگی: لعاب آنتی اکسیدان
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب آنتی اکسیدانی درخشان، با محافظت بالا در برابر خوردگی

لعاب آنتی اکسیدانی درخشان، با محافظت بالا در برابر خوردگی. می توان مستقیماً روی آهن بدون نیاز به پرایمر و روی آهن با علائم اکسیداسیون استفاده کرد عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : MONTOSINTETIC METALIZADO

MONTOSINTETIC METALIZADO

MONTOSINTETIC METALIZADO

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: لعاب روغنی متالیک با با بالاترین کیفیت اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب روغنی متالیک با با بالاترین کیفیت

لعاب روغنی متالیک با با بالاترین کیفیت، توصیه شده در سیستم های آلکیدی روی فولاد، چوب یا گچ کاری و غیره عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر دارای گواهینامه تاخیرانداز شعله

رنگهای تخصصی ، صنعتی : FERRORITE ESMALTE MARTELE

FERRORITE ESMALTE MARTELE

FERRORITE ESMALTE MARTELE

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: لعاب ضد زنگ با اثر چکش اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب ضد زنگ با اثر چکش

لعاب ضد زنگ با اثر چکش . محافظت بالا در برابر اکسیداسیون قابل اجرا مستقیم بر روی آهن بهمراه ضدخوردگی. پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : FERRORITE ESMALTE FORJA

FERRORITE ESMALTE FORJA

FERRORITE ESMALTE FORJA

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: لعاب ضد زنگ با افکت فورژ اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب ضد زنگ با افکت فورژ

لعاب ضد زنگ. با افکت فورژ. محافظت بالا در برابر زنگ زدگی که می توان مستقیماً روی آهن بدون استفاده از پرایمر استفاده کرد. پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : LUXATIN

LUXATIN

LUXATIN

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: رنگ پلی اورتان اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

رنگ پلی اورتان نیمه براق با پایانی لعابی

رنگ پلی اورتان نیمه براق با پایانی لعابی، با کیفیت بالا، توصیه شده برای فولاد، چوب یا ساختمان. پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : IMPRIPOL

IMPRIPOL

IMPRIPOL

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: پرایمر مخصوص ضدخوردگی اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

پرایمر ضد خوردگی سفید دو جزئی بر پایه حلال برای اعمال بر روی سطوح فلزات آهنی

  پرایمر ضد خوردگی سفید دو جزئی بر پایه حلال برای اعمال بر روی سطوح فلزات آهنی عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر    

رنگهای تخصصی ، صنعتی : ACRIPOL METALIZADO

ACRIPOL METALIZADO

ACRIPOL METALIZADO

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: رنگ لعاب پلی اورتان مولتی سورفیس متالیک اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب متالیک فوق العاده اکریلیک-پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا

لعاب متالیک فوق العاده اکریلیک-پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا , پلی یورتان آلیفاتیک که بالاترین نیازهای دکوراسیون را برآورده می کند. عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : BARNIZ ACRIPOL

BARNIZ ACRIPOL

BARNIZ ACRIPOL

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: لاک لعاب پلی اورتان مولتی سورفیس اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لاک پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا

لاک پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا , پلی یورتان آلیفاتیک که بالاترین نیازهای دکوراسیون را برآورده می کند. عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

رنگهای تخصصی ، صنعتی : ACRIPOL

ACRIPOL

ACRIPOL

 • دسته‌بندی: محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • مدل: پایه حلال
 • ویژگی: رنگ لعاب پلی اورتان مولتی سورفیس اسپانیایی
 • برچسب: رنگهای تخصصی ، صنعتی

لعاب فوق العاده اکریلیک-پلی اورتان

لعاب فوق العاده اکریلیک-پلی اورتان، دو جزئی،مولتی سورفیس با قابلیت چسبدگی و مقاومت بسیار بالا , پلی یورتان آلیفاتیک که بالاترین نیازهای دکوراسیون را برآورده می کند. عملکرد تقریبی با پوشش برای یک دست اجرا 10-15 متر مربع برای یک لیتر

 • همه
 • رنگ دکوراتیو
 • رنگ و پرایمر داخل ساختمان
 • رنگ و پرایمر خارج ساختمان
 • رنگ مخصوص کف
 • رنگ چوب
 • رنگ مخصوص استخر
 • رنگ صنعتی
 • محصولات شرکت مونتو اسپانیا
 • محصولات رنگ باراد
 • محصولات شرکت ریتور ایتالیا
 • ابزار پنتریلو اسپانیا
 • رنگ و روغن چوبهای طبیعی
CONCOAT SL

CONCOAT SL

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

ACRYLIC CLEAR MATT - AT 4210

ACRYLIC CLEAR MATT - AT 4210

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

POLYACRYLIC TOPCOAT CLEAR -AW3110

POLYACRYLIC TOPCOAT CLEAR -AW3110

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

CONCOAT EP100

CONCOAT EP100

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

CONCOAT EP150

CONCOAT EP150

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

HARDNER-CP007

HARDNER-CP007

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

HARDNER-CP003

HARDNER-CP003

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

HARDNER-CP001

HARDNER-CP001

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

SANDING SEALER PB-204

SANDING SEALER PB-204

محصولات شرکت ریتور ایتالیا

محصول شما با موفقیت به سبد خرید اضافه شد!
شما باید تعداد این محصول را مشخص کنید!
بیشتر
کمتر